Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Vắng bóng
Vắng bóng 4 years trước

Mình có một số tin nhắn từ friend lâu rồi không cần để đó nữa. Bây giờ làm cách nào để xóa các tin nhắn này đi vĩnh viễn? Mong được mọi người chỉ giúp. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Light984
Light984 4 years trước

bạn vô giao diện tin nhắn bằng cách nhấn vào hình hộp hội thoại ở trên góc bên phải rồi click See all. Bạn vô chọn cuộc hội thoại muốn xóa rồi nhìn cột giữa tìm nút “Action”—> chọn “Delete conversation” là xong.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.