Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Rainy
Rainy 5 years trước

Chả hiểu bị dính virus kiểu gì mà dạo này mình mở Chrome lên là nó hiện ra cái trang search snap.do. Tìm mọi các từ thay đổi trang chủ cho đến cài lại chrome cũng ko hết. Help me T_T

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hoàng
Hoàng 5 years trước

Xem cái này đi bạn, hữu ích đó :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.