Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Meo Meo
Meo Meo 5 years trước

Nhớ hồi xưa chơi có vụ auto game TGHM mà là auto trong game luôn nên ko cần cài đặt gì cả, ko lo virus. Bây giờ lâu rồi chơi lại chả thấy nút auto đâu. Ai biết cái nút nó nằm đâu chỉ giúp mình. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Profile photo of zkiwi.com
zkiwi.com 5 years trước

Hiện tại game này bỏ chế độ auto rồi bạn ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.