Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Bông Trắng
Bông Trắng 4 years trước

Em có 1 file pdf giờ muốn chỉnh sửa trên file đó nhưng ko dc. Em cũng không copy sang word được. Vậy làm sao để chuyển file pdf sang file word để chỉnh sửa

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of OEPIC
OEPIC 4 years trước

Cái này cần dùng phần mềm để convert. Bạn có thể thử convert online bằng các web như:
http://www.pdftoword.com/
http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/
Hoặc bạn có thể dùng phần mềm để chuyển như phần mềm UniPDF
Tuy nhiên nếu văn bản là tiếng Việt thì convert mang tính hên xui vì đôi khi sẽ bị nhảy font chữ loạn lên do tiếng Việt có dấu :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.