Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Chip
Chip 3 years trước

Mình down vài cuốn sách giải nén ra có 1 file djvu giờ không biết làm sao để đọc, bác nào có chương trình tốt để đọc dc file này thì share với mình với. Thanks mọi người

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Hanfug
Hanfug 3 years trước

có phần mềm đọc file djvu đó bạn. Tên nó là Djvu Reader

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.