Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Hikky
Hikky 5 years trước

Mình muốn download nguyên 1 album ảnh từ Picasa thì làm thế nào vì Picasa chỉ cho down từng tấm. Nếu bỏ thời gian ra ngồi down từng tấm chắc chết luôn T_T. Ai biết chỉ giúp em. Thanks mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Rio
Rio 5 years trước

Bạn phải có phần mềm Picasa Downloader mới có thể down nguyên album được. Sau khi cài phần mềm bạn điền User ID là cụm đầu tiên sau picasaweb.google.com trên thanh address, phần mềm sẽ tự lấy các album được public ra và bạn có thể down về thoải mái devil

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.