Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Thảo My
Thảo My 5 years trước

Mình làm bánh đúc nhiều lần nhưng bánh không được dai và cứng như người ta bán. Các chị các mẹ chỉ giúp em cách làm bánh đúc ngon với ạ. Em cảm ơn

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Ngọc Anh
Ngọc Anh 5 years trước

Người ta bán có khi cho hàn the đó chị. Có thể do bột gạo chj dùng không nguyên chất. Chị chọn gạo ngon rồi tự xay ra bột nấu xem sao ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.