Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Trang
Trang 4 years trước

Hôm rồi mình có giã nghệ để bôi da nhưng giờ cái chén sứ dùng để giã nghệ nó cứ vàng vàng, mấy cái muỗng nhựa cũng bị. Làm sao để tẩy hết vết vàng của nghệ bám trên chén muỗng bây giờ ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of Hanfug
Hanfug 4 years trước

bạn dùng rượu trắng hoặc xà phòng giặt để rửa xem sao

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.