Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Omari
Omari 5 years trước

Có một số phần mềm mình không thể loại bỏ khỏi máy tính được. Có cách nào để tháo các phần mềm như vậy không. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hoàng
Hoàng 5 years trước

Theo mình thì bạn nên vào máy bằng chế độ safemode để tháo những phần mềm cứng đầu, cách này cũng dùng đc với việc quét những loại virus cứng đầu.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.