Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Tok
Tok 4 years trước

Có các cách nào để tính cơ thể có bao nhiêu % là mỡ? Cách nào là chính xác nhất? Thanks all :)

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Tiny
Tiny 4 years trước

Bài này đầy đủ. Bạn tham khảo nhá! http://zkiwi.com/cach-tinh-luong-mo-co-the/

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of King Kong
King Kong 4 years trước

có cái dụng cụ đo mỡ mà véo mỡ cái bụng lên rồi đo. Cái này có cảm giác không chính xác lắm

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.