Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Milkcandy
Milkcandy 4 years trước

Mấy hôm nay mình ngồi nhà rảnh quá nên xây nhà trong the sims 3 ambitions cho vui. Mình cây xong tầng 1 rùi, nhưng đến khi lên tầng 2 thì mình không thể đặt được đồ vì trần nhà quá thấp. Vì tầng 1 máy mình mua cái nhà 1 tầng nên nó xây hộ cho cái trần nhà cao còn lên đến tầng 2 vì mình tự xây nên trần nhà thấp tẹt à. Bạn nào biết cách cho trần nhà cao lên thì chỉ mình với. T_T huhu! Xui wá!!!!!!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (7 đánh giá)
Profile photo of Birzzle
Birzzle 4 years trước

có clip cho bạn nè. Thử cách này với cái tầng trên xem dc ko nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=-TUH98MLB6Y

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Profile photo of Lý Linh
Lý Linh 4 years trước

bạn xem có cái mái ko. Nếu có cái mái nhà thì delete cái mái nhà đi rồi xây lại tầng :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Profile photo of Hanfug
Hanfug 4 years trước

chính xoác là do cái mái vì cái mái nó auto xây khi xây tầng dưới á. Bạn bỏ cái mái đi rồi xây tiếp

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.