Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Limmy
Limmy 3 years trước

mình thấy khóa cổ cũng bị bẻ, khóa bằng ổ khóa cũng chẳng ăn thua, đến đi gửi xe trong bãi có giấy tờ đàng hoàng mà mất xe cũng chẳng dc đền bao nhiêu. Có khi chủ bãi giữ xe còn thông đồng với trộm để trộm xe, nó đền cho mình có 1/3 giá xe, bán được 1/2 giá xe coi như nó có lời rồi. Bây giờ làm sao để xem khó bị trộm bây giờ :(

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of tuankiet
tuankiet 3 years trước

Bạn mua 1 cái ổ khóa tốt tốt, khóa luôn vô bánh xe hoặc cái thắng đĩa. Kèm theo là nhớ khóa cổ. Nó thấy phải bẻ khóa nhiều công đoạn nó cũng ngán :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hamber
Hamber 3 years trước

nó có cái bộ khóa gì đó mà đụng vô là nó hú ầm lên á. Ra ngoài tiệm sửa xe kêu họ lắp vô:D.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Vinh
Vinh 3 years trước

Dễ lắm. Nếu bạn biết chút chút về xe thì xuống xe là rút luôn cái bugi ra. Nó có lấy dc xe cũng ko đề dc máy, đành bỏ lại thôi :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.