Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Prosien
Prosien 5 years trước

Mình cần xuống dòng trong 1 ô của excel nhưng không biết cách làm. Nếu enter thì nó nhảy xuống ô dưới. Ai biết cách chỉ giúp mình.

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Lan My
Lan My 5 years trước

Bạn nhấn Alt + enter nó sẽ xuống dòng smiley

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.