Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of 921trio
921trio 4 years trước

trên một số cuốn sách của nước ngoài mình thấy nó ghi cái này sau số. Vd 1lbs, 5 lbs… Nó là gì vậy ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (40 đánh giá)
Profile photo of Ming
Ming 4 years trước

Cái này là đơn vị đo cân nặng, đọc là Pound. Đơn vị này hay dùng tại nước Anh, Mỹ… 1 pound= 0.45359237 kg

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (26 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.