Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Lan My
Lan My 5 years trước

Hic hic! Dạo này ngôn ngữ tiến bộ nhanh quá. Lang thang trên mạng thấy mấy cái hình vui, mà ko hiểu nó đề cập đến ai. Thấy để là *le tui, *le bồ… mà ko hiểu là gì cả. Bác nào biết chỉ giáo với :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (50 đánh giá)
Profile photo of melune
melune 5 years trước

Mình cũng chả hiểu nó có nghĩa là gì? ai giải đáp giùm mọi người xem nào

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (28 đánh giá)
Profile photo of Hồng Bé
Hồng Bé 5 years trước

le trong tiếng Pháp là mạo từ xác định như the trong tiếng Anh vậy. VD: Le bạn tụi là thằng bạn tui, *le cô giáo là đây là cô giáo. Kiểu vậy đó. Cá nhân mình chả thấy có gì hài cả.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (45 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.