Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Tom
Tom 4 years trước

Mấy đám bạn em có nhắc tới cụm này vài lần mà em không hiểu nó là gì cả. Mọi người giúp em giải đáp với. Em cảm ơn ạ!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (12 đánh giá)
Profile photo of Thao Tran
Thao Tran 4 years trước

Là giới tính thứ 3 bạn ạ: LGBT là Les, Gay, Bisexual và Trans gender

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of Fhouse
Fhouse 4 years trước

giải nghĩa rõ hơn theo cách hiểu của mình thì Les là con gái nhưng yêu con gái
Gay là con trai nhưng yêu con trai
Bisexual là người có thể yêu cả con gái và con trai
Trans gender là người chuyển giới
LGBT là Les, Gay, Bisexual và Trans gender

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (19 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.