Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of mi-nhon
mi-nhon 5 years trước

Mình đang dùng máy tính thì bị lỗi tắt máy và xuất hiện màn hình xanh rồi đứng luôn không thấy khởi động lại. Đó là lỗi gì vậy mọi người? Cách khắc phục thến nào?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 5 years trước

Máy bạn bị lỗi dump ram rồi, khi máy tính xử lí quá dung lượng ram cho phép thì sẻ bị. Bạn chỉ cần restart máy lại là được

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of mi-nhon
mi-nhon 5 years trước

hix! vậy chắc mình phải nâng cấp ram lên rồi :(

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.