Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of wea
wea 4 years trước

Cái usb của mình sau khi mang lên trường cắm lung tung về thì khi cắm vô máy nhà nó cứ bắt phải format, ko format là nó ko cho mở. Nó bảo có một số file bị lỗi. Như vậy format chỉ bất file lỗi thôi hay mất hết ạ? Em cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Khánh
Khánh 4 years trước

chắc cắm lung tung nó bị virus rồi. Format là mất hết file trong usb đó.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Fsion
Fsion 4 years trước

bạn nếu chưa có chép file trong usb ra máy tính thì chịu dính virus rồi chép sang. Sau này dùng phầm mềm quét virus cái máy tính. Còn đã chép file/ hoặc chưa chép mà máy cứ bắt format usb mới cho sử dụng usb thì bạn nên forrmat luôn vì bạn dính viurs hơi nguy hiểm tí :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.