Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Vắng bóng
Vắng bóng 4 years trước

Máy tính em mấy bữa nay cứ tắt máy mở lên là mất giờ. Không biết bị cái gì nữa. Các pro ai biết cách sửa chỉ giúp em. Em cảm ơn nhiều!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mimi
Mimi 4 years trước

máy hư pin safe mode đó. Bạn đem máy ra ngoài thay đi. Nhưng cục pin safe mode chỉ chừng 10k thôi nên nếu nó lấy trên 100k là bạn đang bị chém đẹp. Cẩn thận :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.