Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Dr.bimbim
Dr.bimbim 5 years trước

Mọi người ơi! Chỉ giúp mình tại sao mà mình click vào link download dẫn đến trang Mediafire mà sao nó ko hiện file download gì cả mà chạy về trang chủ? hic hic!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mr.Lonely
Mr.Lonely 5 years trước

Theo mình biết thì Mediafire sẽ không cho người dùng truy cập vào file download khi người dùng click vào link download dẫn từ link Adf(link trung gian). Bạn nên copy lấy link gốc chứ đừng chờ 5 giây rồi click vào nút bỏ qua quảng cáo mà vào trang Mediafire. Nguyên nhân tại sao mà Mediafire làm vậy thì mình ko chịu :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.