Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of walkingdead
walkingdead 5 years trước

Mình đang sử dụng windows 7 thì tự dưng mất bản quyền, có cách nào cài lại bản quyền không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of moonlight
moonlight 5 years trước

Chỉ cần sử dụng Windows 7 Loader. Nó được đánh giá cao về sự đơn giản, an toàn và hiệu quả trong việc lấy lại “bản quyền” Windows 7/Vista/Windows Server 2008 mọi phiên bản.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.