Viewing 1 post (of 1 total)
Profile photo of mako.aoiumi
mako.aoiumi 3 years trước

Cho tỉ lệ thức : x phần 4 = y phần 7 và xy=112.Tìm xy ( Mong các bạn giúp đỡ mình,cảm ơn các bạn nhìu lắm ToT)

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (11 đánh giá)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.