Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Ốc
Ốc 4 years trước

Mọi người cho em hỏi cái nghĩa của từ Ms.Right là gì với ạ. Hay nó chỉ là cái tên ạ? Thanks mọi người nhiều :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Kency
Kency 4 years trước

là quý cô lúc nào cũng đúng. Ý chỉ những người phụ nữ luôn luôn nghĩ mình đúng, dù họ có sai họ cũng cho là mình đúng và gạt bỏ ý kiến, cảm xúc của người khác

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.