Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of JNguyen
JNguyen 4 years trước

Gần mùa giáng sinh mình hay nghe gọi là mùa vọng. Ko hiểu mùa Vọng là gì. Ai biết chỉ giúp mình. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Phạm Nhật Tân
Phạm Nhật Tân 4 years trước

vọng là mong chờ. Mùa vọng là mùa mong chờ sự ra đời của Chúa. Nó là khoảng thời gian khoảng 4 tuần trước giáng sinh, mỗi mùa Vọng sẽ có 4 ngày chủ nhật trước giáng sinh. Thật ra mình gọi là chủ nhật là đọc lái chứ chủ nhật theo đúng nghĩa của nó là Chúa nhật tức là ngày của Chúa

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.