Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Opin
Opin 4 years trước

Cho mình hỏi muốn học về ngành công nghệ thực phẩm thì học ở trường ĐH nào tốt và ra dễ tìm việc? Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of mnifubil
mnifubil 4 years trước

ĐH công nghiệp 4 có đào tạo nhưng feedback bảo thuộc dạng trung bình chứ chưa tốt lắm

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Thíc Đủ Thứ
Thíc Đủ Thứ 4 years trước

trường CDNKTCN ladec

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.