Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of boyngheo
boyngheo 5 years trước

Mình dùng 1 tháng khoảng 600k tiền điện thoại trả trước. Không biết với tốc độ dùng như vậy thì mình có nên chuyển sang dùng thuê bao trả sau để bớt tiền không. Nghe nói thuê bao trả sau giá gọi rẻ hơn. Mọi ngừi góp ý giúp mình. Thanks all!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Minicat
Minicat 5 years trước

nếu bạn gọi nhiều thì nên dùng thuê bao trả sau vì cước gọi trả sau rẻ hơn. Nếu bạn dùng nhắn tin nhiều thì nên dùng trả trước sẽ tiết kiệm hơn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.