Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of luxlax
luxlax 5 years trước

Nên làm web ASP.NET hay PHP? Có nên chọn web ASP không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 5 years trước

Bạn chọn code web loại nào tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, mỗi loại đều có điểm mạnh riêng nên rất khó phân biệt loại nào hơn loại nào.
Hiện tại web php thông dụng và nhiều mã nguồn mỡ hơn còn ASP.net thì không nhưng ASP.Net hỗ trợ nhiều hơn từ Microsoft

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.