Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Dang Nguyen
Dang Nguyen 4 years trước

Mình hay nghe tới cụm từ “nghiện sex” nhưng chưa thực sự hiểu vấn đề này. Mong được mọi người đóng góp. Mình cảm ơn trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Kim
Kim 4 years trước

nghiện sex ko căn cứ vào số lần qh mà căn cứ vào các điểm: luôn nghĩ đến sex, không thỏa mãn sau khi qh

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.