Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Lan My
Lan My 5 years trước

Mình nhớ hồi xưa có xem một phim khoa học nói về 1 vùng chuyên trồng ớt và cung cấp ớt làm tương. Ớt vùng này được mệnh danh là ớt cay nhất thế giới và được đo bằng 1 cái đơn vị gì đó mà mình giờ không nhớ nữa. Ai biết vụ này chỉ giúp mình. Cảm ơn trước!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Rio
Rio 5 years trước

Độ cay hay đo bằng độ Scoville. Độ cay của ớt quỷ bhut jolokia là 1.001.304 đơn vị Scoville, cay nhất thế giới và đã được sách kỷ lục Guiness ghi nhận.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.