Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Nguyenleanhha
Nguyenleanhha 4 years trước

Em thi đại học khối A1 đạt 16d vậy em có khả năng xét nv2 vào một số trường như giao thông vận tải cơ sở 2 hay công nghiệp thực phẩm không?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Doraemon
Doraemon 4 years trước

tùy bạn xét vào ngành nào nữa. Mỗi khoa/ ngành trong trường sẽ có điểm chuẩn khác nhau, cơ hội đậu với cùng số điểm vào các ngành cũng khác nhau. Nguyên tắc là cách điểm xét tuyển càng xa thì càng có cơ hội cao

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.