Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of khanh.k.kho
khanh.k.kho 3 years trước

cho hỏi cách làm nv spend 2000 in the garden với

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Tom
Tom 3 years trước

theo mình hiểu thì là bỏ 2000$ ra mua dụng cụ trang trí vườn nhà

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.