Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Pingu.111
Pingu.111 4 years trước

Có 4 nhóm máu nhưng mình không nhớ chính xác nhóm máu nào là nhóm máu hiếm. Mọi người trả lời giúp mình nhóm máu nào là nhóm máu hiếm ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (7 đánh giá)
Profile photo of Bi Tròn
Bi Tròn 4 years trước

Nhóm máu hiếm trong 4 nhóm máu (O, A, AB, B) là nhóm máu AB, chỉ chiếm khoảng 5% dân số. Đa số mọi người nhóm máu O.
Tuy nhiên còn tùy thuộc vào hệ thống kháng nguyên Rh của máu nữa. Đa số mọi người là Rh+, ai có Rh- là máu hiếm. Hệ thống kháng nguyên này được ghi kèm với nhóm máu vì nó quan trọng như nhóm máu vậy, nếu xung đột thì hệ thống kháng nguyên tiêu diệt lẫn nhau dẫn đến nguy hiểm cho người nhận máu. Người ta sẽ ghi kèm theo kiểu vd như A+, B-, AB+…
Kết hợp 2 yếu tố trên thì người nhóm máu cực hiếm, hiếm nhất là nhóm AB-.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (3 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.