Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of dinhnguyen
dinhnguyen 5 years trước

Những điện thoại nào dùng windows phone 8?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Admin
Admin 5 years trước

Nokia Lumia 910, HTC 8S, Samsung ATIV S,…

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.