Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of huynhhieu
huynhhieu 5 years trước

Những loại xe tay ga nào tiết kiệm xăng? Mình đang định mua xe nhưng chưa biết chọn loại nào tiết kiệm xăng, mong mọi người chỉ giúp. Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of Ms.K
Ms.K 5 years trước

đã đi xe tay ga là khó tiết kiệm lắm nhưng bạn có thể chọn các loại xe của honda như Lead cũng tiết kiệm hơn các loại khác đó

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of mrbin
mrbin 5 years trước

Mình sử dụng xe PCX cũng thấy ok, nói chung bạn nên chọn những dòng của hãng Honda mail

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.