Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of nolimited
nolimited 5 years trước

Những món ăn truyền thống nào ngày lễ giáng sinh?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Bin
Bin 5 years trước

Thường có gà tây quay nếu ở châu Âu, bánh khúc cây, bánh su kem, kẹo đường, nhà bánh, bánh quy gừng. Ở Đức thì bánh giáng sinh truyền thống còn gọi là Stollen. Chúc bạn giáng sinh vui vẻ :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.