Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Nguyen Manh
Nguyen Manh 4 years trước

Mọi người cho em hỏi là nước nào có diện tích đất liền rộng nhất thế giới hiện tại a? Hồi học em nghe bảo là TQ, nhưng em xem trên bản đồ có nhiều nước còn lớn hơn cả TQ nữa. Vậy chính xác thì nước nào rộng nhất thế giới vậy ạ? :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Dr.bimbim
Dr.bimbim 4 years trước

Nước Nga lớn nhất bạn à. Nó gần gắp đôi Tung Cửa đó bạn. :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Been Young
Been Young 4 years trước

Một số thông tin cho bạn tham khảo nè :)

  1. Nga: 17.075.200 km²
  2. Canada: 9,984,670 km²
  3. Mỹ: 9.826.630 km²
  4. TQ: 9.596.960 km²
Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.