Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Trung
Trung 4 years trước

Em muốn cắt ghép vài đoạn nhạc cũng không phức tạp lắm.Mọi người ai biết phần mềm nào cắt ghép nhạc tốt chỉ em với ạ. Không cần quá pro chỉ cần đủ dùng :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of SLAM
SLAM 4 years trước

Bạn có thể dùng phần mềm mp3 cutter. Cái này nổi trội là dễ dùng nhưng ko có nhiều công năng như các phần mềm chuyện nghiệp. Với nhu cầu của bạn có lẽ phù hợp :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.