Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of kimzongu
kimzongu 4 years trước

Phần mềm nào chuyển đổi dịnh dạnh PDF sang Word tốt nhất vậy các bác?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (2 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 4 years trước

Nếu dùng word 2010 thì save as là có pdf, còn không thì dùng foxit PDf creator 3.0

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.