Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of lonely
lonely 5 years trước

Phần mềm nào dọn rát miễn phí tốt nhất cho windows vậy mọi người, em có cài một số phần mềm sử dụng được một thời gian thì đòi bản quyền rất khó chịu, nhà nghèo nên ko có tiền để mua :<

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of leenguyen
leenguyen 5 years trước

Mình thường sử dụng ccleaner thấy khá tốt, có hỗ trợ cả tiếng Việt

Bạn có thể download bản miễn tại đây

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.