Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of kubin
kubin 5 years trước

Phần mềm nào học tiếng Anh tốt nhất hiện nay? Ai biết chỉ mình với nhé. Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of nolimited
nolimited 5 years trước

granmar 2.9 là ok nhất, mình vote cho nó 1 phiếu heart

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of nolimited
nolimited 5 years trước

Bổ sung thêm  AMERICAN MASTER 1.0,  chơi game Grammer 3D, Effortless English

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mad
Mad 5 years trước

giáo trình Tell me more mình thấy hay. Nghe nói cực chuẩn!

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.