Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of tatthanh8x
tatthanh8x 4 years trước

Phiên bản Android nào là mới nhất hiện nay? Mình đang dùng Android 4.0 nhưng không biết đã có bản mới chưa, ai có chỉ cách mình up với. Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of lonely
lonely 4 years trước

Theo mình biết thì phiên bản 4.2 là mới nhất rồi, đi kèm các bản mới cập nhật là 4.2.1, 4.2.2,…

Để nâng cấp phiên bản Android bạn không nên tự nâng cấp mà hãy đem ra hãng hoặc cách tiệm điện thoại lớn ấy.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.