Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Vinh
Vinh 4 years trước

mình muốn đi xem 1 bộ phim vào khoảng mình 4 Tết nhưng không biết nên xem phim nào. Bạn nào biết phim Tết nào hay chỉ giúp mình. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Thao Tran
Thao Tran 4 years trước

Có nè bạn:

  1. Yêu anh, em dám không?
  2. ATMOS – A Good Day To Die Hard
  3. Warm Bodies
  4. 3D Monsters Inc. – Hoạt hình

Mình chỉ biết nhiêu đó :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.