Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of moonlight
moonlight 4 years trước

Photoshop cs5 & cs6 bị ẩn chức năng 3D là bị lỗi gì? mình đã cài lại nhưng vẫn không thấy, ai biết xin chỉ giúp. Thanks

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of AnhKhoa
AnhKhoa 4 years trước

Bạn mở Photoshop lên -> Edit -> Preferences -> Performance -> GPU Seting -> enable OpenGL Drawing

Sau đó thì mới dùng được 3D, nếu máy có cấu hình yếu hoặc card VGA yếu thì chỗ này bị mờ đi không đánh dấu được.

Nếu không được bạn hãy thử cài bản cs5 32 bit xem.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (8 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.