Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of NguyenThanhLe
NguyenThanhLe 4 years trước

Mình muốn hỏi cách xem phim có phụ đề trên phần mềm Windows Media Player như thế nào? Vì mình có download phim có kèm theo file phụ đề nhưng khi mở trên Windows Media Player thì lại ko thấy phụ đề. Còn khi xem trên các phần mềm khác thì bình thường. Bạn nào biết chỉ giúp :)

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Optic
Optic 4 years trước

Bạn ko nói phiên bản của WMP nên mình cũng chỉ biết chỉ bạn phiên bản mình dùng thôi, mình dùng phiên bản WMP 12 và cách của mình như sau:

  1. Click chuột phải vào WMP –>Vào menu tools -> options, thẻ security, chọn Show local captions when present

  2. Click chuột phải vào WMP –>Vào menu play -> Captions and subtitle -> chọn On if available

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.