Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of chidiep
chidiep 3 years trước

mình đang thất nghiệp. Tính chờ qua Tết mới tìm nhưng ko biết nên thế nào. Mình muốn tìm việc tốt một chút. Ai có kinh nghiệm tư vấn giúp mình nên rải hồ sơ trước hay sau Tết đây?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Hanfug
Hanfug 3 years trước

xu hướng qua Tết mọi người sẽ nhảy việc để tìm kiếm cơ hội. Việc làm đầu năm sẽ nhiều trong khoảng 3 tháng đầu năm. Nhưng cái này còn tùy ngành nữa

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.