Viewing 1 post (of 1 total)
Profile photo of luong
luong 2 years trước

cho mình hỏi thao tác/ uy trình chuẩn bị mẫu đưa lên kính hiển vi?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.