Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Mai Hoa
Mai Hoa 4 years trước

Em hơi tò mò chút ạ :D. Ai biết trả lời giúp em ạ. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of Geek
Geek 4 years trước

Theo mình được nghe thì ruột dài gấp khoảng 10 lần chiều cao đó

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (4 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.