Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of 25mintues
25mintues 5 years trước

Ai biết chỉ mình với. Như vậy thì đau hông bên nào thì xét đến nguy cơ đau ruột thừa ạ? cảm ơn cả nhà!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (29 đánh giá)
Profile photo of nhatthanh
nhatthanh 5 years trước

Vị trí nằm bên phải bụng dưới, bạn có thể xem hình bên dưới:

enter image description here

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (19 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.