Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Fantom
Fantom 4 years trước

Mình đang muốn tìm hiểu về marketing nhưng chưa biết đọc sách nào cho tốt. Mình không muốn phí thời gian đọc mấy cuốn không hay :D. Mong mọi người chỉ giúp em ạ

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Trầm
Trầm 4 years trước

Bạn tham khảo cuốn Marketing from A to Z đi. Cuốn này giải nghĩa các thuật ngữ marketing. Bạn có thể học marketing nhanh từ cuốn này bằng cách xem thuật ngữ và tìm hiểu sâu hơn về các thuật ngữ bạn cần biết

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Fisher
Fisher 4 years trước

bạn tham khảo thêm cuốn “Làm thế nào để dịch chuyển núi Phú Sỹ” hoặc cuốn Basic Marketing cũng hay lắm á

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Trung
Trung 4 years trước

Bạn tìm đọc các cuốn sách của Philip Kotler như Kotler on Marketing hoặc A framework for marketing management. Nếu được bạn nên đọc sách tiếng Anh vì sách dịch có một số khái niệm không thực sự đúng như nghĩa gốc trong bản tiếng Anh :)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.