Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of BiQ
BiQ 3 years trước

Từ ngữ chuyên môn mới. Mọi người giúp em ạ :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of benhi
benhi 3 years trước

là chụp ảnh tự sướng đó bạn :D. Cái nghĩa này hay nói kèm với chữ nghiện selfie tức nghiện chụp tự sướng.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.